Samenwerking gemeente


E&A Wonen heeft jarenlange ervaring in het huisvesten van grote groepen arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn in de Nederlandse economie een realiteit geworden. Ook op lokaal niveau is er grote behoefte aan voldoende arbeidspotentieel voor productiebedrijven en logistieke centra. Daarmee zijn arbeidsmigranten ook voor steeds meer gemeenten een realiteit geworden. E&A Wonen zorgt voor de noodzakelijke huisvesting van deze arbeidsmigranten, in goede harmonie met de directe omgeving.


Goed overleg

Om een goede integratie te realiseren richten we ons solide samenwerkingen. We gaan het gesprek aan met gemeente en buurtgenoten. Maar hebben ook intensief contact met politie/wijkagent, brandweer en huisartsen. We werken welwillend mee aan periodieke controles van gemeente of brandweer. We willen het graag goed op orde hebben. Zo streven we naar een veilig en goed leefklimaat voor iedereen.