Over ons


Centraal in de visie van E&A Wonen staat het welzijn van de flexwerker. Wij willen de arbeidsmigrant echt een thuis bieden in Nederland. Dat doen we door goed geoutilleerde studio’s aan te bieden in ene prettige woonomgeving. Iemand die prettig woont zal ook zorgen voor een goed woonklimaat voor iedereen. Voor de medebewoners in de woonlocatie, maar ook voor de huidige bewoners van de wijk of gemeente. Door onze ervaring vanaf 1995 weten wij wat er werkt. En wat je moet doen om voor iedereen prettig wonen te realiseren. Deze best practices zetten wij inmiddels in meerdere gemeenten in. Continu voeren wij beleidsverbeteringen door. Zo hebben we ondermeer flinke stappen gezet in energieneutrale woningen en zijn al onze nieuwe woningen van het gas af.

In alles wat we doen zetten we in op kwaliteit. Dat geldt voor onze locaties, de inrichting en het beheer. Onze kwaliteit is vastgelegd in certificeringen: Stichting Normering Flexwonen (SNF), Algemene Bond Uitzendbureaus (ABU) en Stichting Normering Arbeid (NEN)


Duurzaam

E&A streeft ernaar naar om zo energieneutraal te opereren. Alle nieuwe woonlocaties zijn nagenoeg geheel zelfvoorzienend in energie. Dat bereiken we met zonnepanelen, warmteterugwinsystemen, gebouwisolatie en luchtwarmtesystemen. Zo realiseren we een duurzaam en comfortabel woonklimaat. Bovendien zijn we in al die nieuwe locaties van het gas af en geheel overgegaan op elektrisch. In het woon-werk verkeer gaan we in fasen geheel over naar elektrisch rijden.


Het team

E&A Wonen bestaat uit een team van bijna 100 professionals. We hebben specialisten die in het land op zoek gaan naar geschikte woonlocaties en daarover overleg voeren met gebouweigenaren en gemeenten om tot uiteindelijke realisatie te komen. De locatiebeheerders zien toe op een goed woonklimaat voor iedereen. Een eigen team van technische en groenvoorziening vakmensen en schoonmakers houden de woonlocatie in goede staat.


ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) behartigt de belangen van ondernemers in de Nederlandse flexbranche. Sinds 1961 is ABU leidend in de wereld van flexibel werk. ABU-leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, de afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Het ABU-lidmaatschap laat opdrachtgevers én uitzendkrachten zien dat wij staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat we periodiek worden gecontroleerd, is de kwaliteit continu gewaarborgd.

SNF

Stichting Normering Flexwonen (SNF) certificeert organisaties die huisvesting aanbieden voor arbeidsmigranten. Bedrijven met het keurmerk worden jaarlijks gecontroleerd. Huisvestinglocaties van organisaties die zich aanmelden voor SNF worden gecontroleerd op onder andere ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne en beschikbare voorzieningen. Elk jaar toetst SNF opnieuw of een locatie nog voldoet aan de gestelde eisen. Is dat niet het geval en herstelt de aanbieder de ontbrekende punten niet snel, dan wordt de aanbieder van de huisvesting uitgeschreven uit het register. Bij E&A heeft u daarom zekerheid dat de huisvesting van de uitzendkrachten die bij u aan het werk gaan goed geregeld is.

NEN 4400-1

De norm NEN 4400-1 toetst of bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, voldoen aan gestelde (administratieve) verplichtingen. Bedrijven die arbeid ter beschikking stellen, zijn onder andere verplicht om juist en tijdig aangifte en afdracht te doen van loonheffingen en omzetbelasting. Daarnaast moeten deze uitzendbureaus de administratie van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten voeren volgens de normen. E&A voldoet aan de eisen die NEN 4400-1 oplegt.

SNA-keurmerk

Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft het SNA-keurmerk ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving, lopen inleners en opdrachtgevers het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verlichtingen uit arbeid die de uitlener niet heeft voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden twee keer per jaar gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid. Dit beperkt het risico op aansprakelijkheidsstelling voor de inlener en uitbesteder van werk.